Αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία και κατοχή ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία

Αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία και κατοχή ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία

Januar 25, 2023 0 Von admin

Αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία και κατοχή ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία

Εάν είστε κάποιος που θέλει να έρθει και να αγοράσει ένα διαμέρισμα στην Τουρκία, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε καλά όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τους τουρκικούς νόμους που σχετίζονται με την αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία, και επομένως εξηγήσαμε σε αυτό το άρθρο τα πάντα που σχετίζονται με αυτό το θέμα.
Νόμος περί ξένης ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία

Τον Δεκέμβριο του 2005 εκδόθηκε απόφαση από τον Τουρκικό κοινοβούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα Σχετίζεται με την παραχώρηση σε αλλοδαπούς του δικαιώματος κατοχής διαμερισμάτων και ακίνητης περιουσίας σε τουρκικά εδάφη σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, με άλλα λόγια, το δικαίωμα ιδιοκτησίας ακινήτων παρέχεται σε πολίτες δεύτερων χωρών – το οποίο σε αντάλλαγμα παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας ακινήτων περιουσία σε Τούρκους πολίτες στη γη τους.
Και τον Σεπτέμβριο του 2012, και λόγω της οικονομικής κρίσης από την οποία υπέστησαν πολλές κατασκευαστικές εταιρείες στην Τουρκία, το τουρκικό κράτος έσπευσε να περιορίσει και να βγει από την κρίση και εκείνη την περίοδο εκδόθηκε απόφαση για τροποποίηση του ίδιου του νομικού άρθρου από τον Τουρκικό κοινοβούλιο στην Άγκυρα, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας σε όλους τους λαούς χώρες του κόσμου, ακυρώνοντας την αρχή της αμοιβαιότητας με εξαίρεση τους κατόχους διαβατηρίων από χώρες: Αρμενία, Κούβα, Βόρεια Κορέα και Νιγηρία και σήμερα αλλοδαπούς απολαμβάνετε να έχετε ακίνητη περιουσία σε όλα τα εδάφη της Δημοκρατίας της Τουρκίας εκτός από κατοικημένες γειτονιές κοντά στους στρατώνες του τουρκικού στρατού και στρατηγικές τοποθεσίες όπως αεροδρόμια και θαλάσσια λιμάνια ή σταθμούς πετρελαίου και ενέργειας και άλλα πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα. Ένας αλλοδαπός δικαιούται επίσης να κατέχει περισσότερα από ένα διαμερίσματα στην Τουρκία σε έκταση έως 30 εκτάρια.

Αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία

Βήματα για την αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία και την ιδιοκτησία ακινήτων στην Τουρκία

1) Ζητώντας από τον αγοραστή να έρθει στην πόλη όπου θέλει να αγοράσει διαμέρισμα Ο αγοραστής παραλαμβάνεται στο αεροδρόμιο και παραδίδεται στον τόπο διαμονής του.

2) Διοργάνωση επιτόπιων ξεναγήσεων με στόχο τον εντοπισμό των περιοχών και των έργων κατά την επίσκεψη του αγοραστή, εκτός από διαβούλευση και λεπτομερή επεξήγηση όλων των ακινήτων και περιοχών της πόλης.
3) Απόκτηση του τουρκικού φορολογικού αριθμού, ο οποίος είναι αριθμός που δίνεται σε κάθε αλλοδαπό τουρίστα ή κάτοικο Τουρκίας με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των επίσημων κρατικών συναλλαγών που σχετίζονται με αυτόν.
4) Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον αγοραστή σε τουρκική τράπεζα, ώστε η αξία του ακινήτου που θα αγοραστεί να μεταφερθεί από τη χώρα διαμονής του στην Τουρκία. Εκτός από τη μετάφραση του διαβατηρίου στα τουρκικά.
Λίστα ορισμένων τουρκικών τραπεζών:
Τράπεζα Ziraat Τουρκική τράπεζα Ziraat
Garanti Bank Τουρκική Εγγυητική Τράπεζα
Isbank της Τουρκίας Τουρκική Τράπεζα Εργασίας
Kuveyt Turk Bank – Τουρκική Κουβέιτ Τράπεζα
5) Υπογραφή σύμβασης αγοράς διαμερίσματος μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας.Αυτό το συμβόλαιο αποτελείται από πολλά στοιχεία γραμμένα στα αραβικά και τα τουρκικά.Το συμβόλαιο υπογράφεται από τον αγοραστή και την εταιρεία σε ένα από τα γραφεία της εταιρείας στην Τουρκία. Γίνεται προκαταβολή από τον αγοραστή , ώστε το ακίνητο να κρατηθεί στο όνομά του μέχρι να παραληφθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Κτηματολογίου στην Τουρκία .

Στη σύμβαση αγοράς επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα :
1- Αντίγραφο του διαβατηρίου του αγοραστή.
2- Δύο φωτογραφίες του αγοραστή.
3- Αντίγραφο οικοδομικής άδειας έργου και το έγγραφο εγγραφής του στο δήμο.
4- Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας που θα μεταβιβαστεί αργότερα στον νέο αγοραστή.
5- Αντίγραφα των εγγράφων της εταιρείας, όπως: άδεια ίδρυσης της εταιρείας, αντίγραφο μητρώου στο Εμπορικό Επιμελητήριο και αντίγραφο της εμπορικής δραστηριότητας.
6) Όταν ο ξένος αγοραστής είναι ο πρώτος αλλοδαπός που αγοράζει από το έργο, η διαδικασία εγγραφής του ακινήτου στο όνομά του διαρκεί από 45 έως 60 ημέρες, και αυτό οφείλεται στην έρευνα που διενεργήθηκε από το στρατιωτικό τμήμα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όταν υποβάλλει αίτημα για μεταβίβαση ιδιοκτησίας.Όπου αυτή η έρευνα είναι χρήσιμη για να βεβαιωθείτε ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε περιοχές που απαγορεύονται για ξένη ιδιοκτησία ή σε περιοχές που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την Τουρκία εθνικής ασφάλειας, και σε περίπτωση που εκδοθεί αυτή η στρατιωτική άδεια, αλλά σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άλλος αλλοδαπός αγοράσει ακίνητο από το έργο, η διαδικασία μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας διαρκεί μόνο δύο έως τρεις ημέρες, επειδή εκδίδεται η στρατιωτική άδεια για το σύνολο του έργου όταν ο πρώτος ξένος αγοραστής προσκομίσει τον τίτλο ιδιοκτησίας. Να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα έργα στην Κωνσταντινούπολη έχουν ήδη αγοραστεί από ξένους, επομένως η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας είναι εύκολη και απλή και διαρκεί μόνο δύο ή τρεις ημέρες το πολύ. όλα τα στοιχεία του γνωστοποιούνται από τους αντιπροσώπους πωλήσεων.
7) Μετά τη λήψη της τουρκικής στρατιωτικής έγκρισης και την οριστική ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών με τις αρμόδιες αρχές, ο αγοραστής καλείται ξανά στην Τουρκία και εδώ πρέπει να έρθει εντός 15 ημερών για να λάβει τον τίτλο ιδιοκτησίας και το κλειδί του ακινήτου και στη συνέχεια να πληρώσει ολόκληρο το ποσό στην κατασκευαστική εταιρεία. Έτσι, ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου παραδίδεται στο Τμήμα Κτηματολογίου, παρουσία και των δύο μερών, του αγοραστή και του εκπροσώπου της εταιρείας, καθώς και παρουσία ορκωτού μεταφραστή που έχει ανατεθεί εκ των προτέρων – ο μεταφραστής, τη στιγμή της παράδοσης του τίτλου, παρουσιάζει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο στον αγοραστή στα αγγλικά με σαφή και κατανοητό τρόπο και στη συνέχεια παραδίδεται ο τίτλος ιδιοκτησίας. Το ακίνητο είναι επίσημα για αγοραστής από τον υπάλληλο του τμήματος και όχι από τον συμβολαιογράφο, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι εάν ο αγοραστής δεν μπορεί να έρθει στην Τουρκία για λόγους χρόνου ή προσωπικούς λόγους, ο αγοραστής μπορεί να στείλει ένα άλλο άτομο εκ μέρους του για να ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αγοράς και να υπογράψει τη σύμβαση και μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα άτομο για λογαριασμό του να λάβει τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου (Tapu).Tapu), αλλά να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του αγοραστή χρειάζεται πληρεξούσιο γραμμένο από τον συμβολαιογράφο στη χώρα στην οποία ο αγοραστής κατοικεί εκτός Τουρκίας και αυτό το πληρεξούσιο πρέπει να βεβαιώνεται από την τουρκική πρεσβεία στην ίδια χώρα.

Αγορά διαμερίσματος στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε επίσης: